محمدجواد فدائی اسلام

درباره من

دکتر محمدجواد فدائی اسلام
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1382، رشته مهندسی کامپیوتر-سخت افزار، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384 و 1391، رشته کامپیوتر-هوش مصنوعی. زمینه های علمی مورد علاقه:  شناسایی الگو، بینایی ماشین، یادگیری عمیق، محیط های چند رسانه‌ای ......

  • آدرس گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)2331532707
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت http://fadaei.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/4/2)

استنادات

64

h-index

5

i10-index

3

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1400/3/30)

استنادات

30

مقالات

7

h-index

3

مؤلفین همکار

7

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1391

دکتری

علم و صنعت ایران

1378-1382

کارشناسی

علم و صنعت ایران

1382-1384

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

تجارب

1394- تاکنون

مدیر گروه کامپیوتر

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

بینایی ماشین

پردازش خط و زبان فارسی

شناسایی الگو

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Convolution-deconvolution architecture with the pyramid pooling module for semantic segmentation
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS(2019)
9411920011*, ^محمدجواد فدائی اسلام
تخمین حالت سه‌بعدی بدن انسان از یک تصویر بوسیله شبکه عصبی کانولوشن و کدگذاری و بازنمایی تُنک با رویکرد مبتنی بر مدل
ماشین بینایی و پردازش تصویر(2018)
9711925003, ^فرزین یغمائی*, ^محمدجواد فدائی اسلام
Improvement of image description using bidirectional LSTM
International Journal of Multimedia Information Retrieval(2018)
9511925001, ^محمدجواد فدائی اسلام*, ^فرزین یغمائی
بهبود بخش¬بندی و برجستگی تصویر با استفاده از یادگیری چند¬نمونه¬ای
یازدهمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران(2020-02-19)
9611920014*, ^محمدجواد فدائی اسلام
بخش بندی و تشخیص برجستگی همزمان تصاویر با استفاده از ویژگی های عمیق
دهمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2019)(2019-12-31)
9611920014*, ^محمدجواد فدائی اسلام
بهبود الگوریتم تشخیص نقشه برجستگی مبتنی بر CRF با استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر تجزیه ماتریس
چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات(2019-01-23)
9511920017*, ^محمدجواد فدائی اسلام
Sparse Representation and Convolutional Neural Networks for 3D Human Pose Estimation
3rd Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems(2017-12-20)
9411920017*, ^فرزین یغمائی, ^محمدجواد فدائی اسلام
استخراج ویژگی‌های موثر بر موفقیت بازی‌های موبایل با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین
اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازی‌های دیجیتال: گرایش‌ها، فناوری‌ها و کاربردها(2017-11-23)
9411920019*, ^محمدجواد فدائی اسلام
بهبود توصیف تصویر با استفاده از LSTM دوطرفه
دهمین کنفرانس بینائی‌ماشین و پردازش تصویر ایران،(2017-11-22)
9511925001*, ^محمدجواد فدائی اسلام, ^فرزین یغمائی
بهبود روش ارزیابی کیفیت تصویر گسترده
هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش(2016-09-07)
^محمدجواد فدائی اسلام*
بهبود بازیابی محتوایی ویدئو با استفاده از ترکیب نتایج تکه ویدئوها و روش توصیف ویژگی لپتو
هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش(2016-09-07)
9212921001*, ^محمدجواد فدائی اسلام
Improving the stability and accuracy of Collaborative Filtering on Cluster Based Approaches
2nd international conference on Pattern Recognition and Image Analysis(2015-03-11)
^محمدجواد فدائی اسلام
خوشه بندی پذیرندگان پایانه های فروشگاهی با روش RFM
نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی(2014-01-28)
^محمدجواد فدائی اسلام
رونويسي خودكار موسيقي
لطفي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بخش بندي مبتني بر ابرگراف تصوير با استفاده از ويژگي هاي چندگانه تركيبي و ابرپيكسل
فرهنگيان محسن(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود بازيابي محتوايي ويدئو با استفاده از تركيب نقشه‌ي برجستگي با روشهاي استخراج ويژگي
بهرامي عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بخش بندي تصاوير بوسيله ابرگراف
كاشيان مجتبي(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود روش هاي ارزيابي كيفيت تصوير با استفاده از تركيب ويژگي هاي حوزه مكان و فركانس
اخلاقي مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود كيفيت وب سايت هاي دانشگاهها مبتني بر تكنيك كاوش استفاده از وب
مهدوي زاده امير(تاریخ دفاع: 1394/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روش هوشمند در تخمين دوز عامل محرك اريتروپويزيس
محبي معين(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بخش بندي همزمان تصاوير با استفاده از نمايندگي پراكنده
نصرالهي مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين حالت سه بعدي انسان از يك تصوير با شبكه عصبي كانولوشن
علي كرمي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رهيافتي جديد براي قطعه بندي معنايي تصوير باشبكه عصبي كانولوشن
ملكي جو اميرحسين(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص اجتماعات در شبكه هاي پيچيده با استفاده از تركيب روش ها
عباسي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص رفتار در ويديوهاي واقع گرايانه با استفاده از يادگيري عميق
مهرنيا رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص رفتار در ويديوهاي واقع گرايانه با استفاده از يادگيري عميق
مهرنيا رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود هماهنگي بصري _ معنايي به منظور توصيف تصوير با استفاده از روش‌هاي يادگيري عيق
صيادجو مهدي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود هماهنگي بصري _ معنايي به منظور توصيف تصوير با استفاده از روش‌هاي يادگيري عيق
صيادجو مهدي(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پياده سازي عقيده كاوي در اخبار ورزشي با استفاده از روش هاي يادگيري ماشين
بزرگمهر مطهره(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ارزش معاملات مربوط به انرژي در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گيري از شبكه هاي عصبي مصنوعي
بصيري مهدي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص برجستگي تصوير با استفاده از ميدان تصادفي شرطي
شوريابي محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود استخراج قوانين انجمني با استفاده از روش هاي تكاملي
موقر مهدي(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطعه بندي خودكار تصاوير رنگي با استفاده از پايداري خوشه‌بندي
حسيني سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود همزمان هم‌بخش‌بندي و هم‌برجستگي تصوير
محمدي اميد(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود تشخيص برجستگي تصوير مبتني بر ميدان تصادفي شرطي با استفاده از ويژگي‌هاي عميق
جهان شاهي نيما(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خلاصه‌سازي چند سندي استخراجي با استفاده از يك روش يادگيري بدون ناظر
حسنان معصومه(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحلیل تصویر با استفاده از میدان تصادفی شرطی
(2020-10-19)
هم‌بخش بندی با استفاده از روش‌های بدون ناظر
(2017-11-06)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مبانی داده‌کاوی - سوال   (200 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : دروس بسته نرم‌افزار
مبانی داده‌کاوی   (199 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : دروس بسته نرم‌افزار
شناسایی الگو   (174 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
طراحی الگوریتم‌ها   (291 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : دروس اصلی
هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره   (276 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : دروس اصلی
کارگاه برنامه نویسی متلب   (218 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : آزمایشگاه اختیاری رشته کامپیوتر

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
fadaei@semnan.ac.ir
(+98)2331532707

فرم تماس